KVALITA NAŠICH PRODUKTOV BOLA POTVRDENÁ ZNAČKOU KVALITY

KVALITA NAŠICH PRODUKTOV BOLA POTVRDENÁ ZNAČKOU KVALITY

Ak uprednostňujete výrobky od slovenských výrobcov s dlhoročnou tradíciou a obľubujete kvalitné slovenské výrobky, potom určite nesmiete pri nákupe zabudnúť na tie od spoločnosti TAURIS, a.s., ktoré "nosia" Značku kvality SK udelenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Značka kvality SK sa udeľuje potravinárskym produktom už viac ako osem rokov, a to na obdobie troch rokov, pri sezónnych výrobkoch na obdobie jedného roka.

Produkty TAURIS so Značkou kvality SK:

 1. Hamko detská šunka
 2. Sudžuk
 3. Daniel saláma
 4. Domáca Žitavská klobása
 5. Parmico saláma
 6. Parmico saláma 50 g
 7. Spišské párky
 8. Mediteran saláma
 9. Mediteran saláma 75 g
 10. Pálfy šunka
 11. Pálfy šunka 150 g

Značka kvality SK je zárukou, že si zákazník kupuje kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritériá podľa zásad značky za dodržania národnej a EÚ legislatívy. Taktiež za dodržanie výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.