Hodnoty spoločnosti Tauris

​Zmysel svojej existencie vidíme v reagovaní a orientovaní sa na špecifickú požiadavku základnej ľudskej potreby – vyváženú výživu. K nej sa chceme v prvom rade kvalifikovane vyjadrovať, formovať postoje okolia a následne tomu prispôsobovať svoj produktový mix.

Sme zodpovední hospodári uvedomujúci si závislosť na prírode, z čoho odvádzame aj náš ekologický a humánny vzťah k nej. Sme dravou, odvážnou a koncepčnou firmou akceptujúcou právo na omyl. Ako silná a harmonická spoločnosť s vyhranenou identitou chceme aktívne ovplyvňovať potravinársky trh.

Naše ciele korešpondujú so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie. Za primárne považujeme intenzívne zvyšovanie hodnoty firmy pri jej súčasnom profilovaní sa ako dobrý občan. Výsledkom je orientačná schopnosť našej firmy a dynamika neustáleho hľadania nových začiatkov v celom spektre jej života.