História spoločnosti

1461
Barbora Rozhanovská, vdova po Ladislavovi de Zechen, vyhovuje v listine žiadosti rimavskoso-  botských mäsiarov a dáva im privilégium na mlyn pri rieke Rimava. Mlyn sa stal na pár storočí  mestským bitúnkom.

1977
Mestský bitúnok nahradil nový mäsokombinát, ktorý bol začlenený ako závod do š.p. Stredoslovenský mäsový priemysel, Zvolen.

1992
Spoločnosť TAURIS, a.s. vznikla privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel.  Vstup NITRIA Mojmírovce do spoločnosti TAURIS.

1993
Svoju históriu začína sieť predajní TAURIS Cassovia.

1996
Vlastníkom spoločnosti sa stáva spoločnosť Eco Invest, ktorá zároveň vstúpila do ďalších  mäsokombinátov (Mäsospiš s.r.o., Spišská Nová Ves) a vytvorila sa skupina Tauris Group.  Ďalšou dcérskou spoločnosťou skupiny Tauris Group sa stáva NOEMA.  

2016
Potravinársku skupinu posilňuje vstup spoločnosti RYBA Košice.

2021
Zlúčenie spoločností RYBA Košice spol. s r. o., TAURIS Cassovia, s. r. o., TAURIS NITRIA spol. s r.o.,  CALMAR spol. s r.o. so spoločnosťou TAURIS, a.s.