História spoločnosti

1461

Barbora Rozhanovská, vdova po Ladislavovi de Zechen, vyhovuje v listine žiadosti rimavskosobotských mäsiarov a dáva im privilégium na mlyn pri rieke Rimava. Mlyn sa stal na pár storočí mestským bitúnkom.


1977

Mestský bitúnok nahradil nový mäsokombinát , ktorý bol začlenený ako závod do š.p. Stredoslovenský mäsový priemysel, Zvolen.


1992

Slovenská spoločnosť TAURIS, a.s. vznikla privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. Z mäsokombinátu regionálneho významu sa podarilo spoločnými silami zamestnancov a vedenia vybudovať moderný mäsokombinát. Po dynamickom nástupe, ktorý zaznamenal TAURIS, a.s. v rokoch 1992 - 93, sa akcionári rozhodli vytvoriť rezortnou diverzifikáciou nadregionálnu holdingovú spoločnosť.


1997

Spoločnosť pracuje v prísnom systéme hygieny Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ktorý zabezpečuje zdravotnú nezávadnosť požívatín, založenú na preventívnych opatreniach nielen pri kontrole hotového výrobku ale v celom procese výroby.


2003

Slovenská spoločnosť TAURIS, a.s. získala certifikát európskej normy riadenia kvality ISO 9001:2000 po audite, ktorý vykonala renomovaná spoločnosť Bureau Veritas Quality International. Zavedenie normy pre spoločnosť znamená možnosť deklarovať na svojich výrobkoch, že má certifikovaný celý výrobný proces od nákupu a spracovania suroviny cez ďalšie výrobné práce až po konečný produkt, vrátane expedície a predaja.


2007

Vlastníkom spoločnosti sa stáva spoločnosť Eco Invest, ktorá zároveň vstúpila do ďalších mäsokombinátov (Mäsospiš s.r.o., Spišská Nová Ves a Fabuš s.r.o., Myjava) a vytvorila sa skupina Tauris Group.


2008

Pre zvýšenie kvality a bezpečnosti výrobkov, ako aj dôvery u svojich zákazníkov a spotrebiteľov sa spoločnosť rozhodla zaviesť v roku 2008 systém bezpečnosti potravín podľa medzinárodných noriem International Food Standard (IFS) a British Retail Consortium (BRC).


2009

od roku 2009 spoločnosť Tauris, ako prvá na trhu začína vyrábať mäsové výrobky bez gluténu a bez alergénov.

Dcérske spoločnosti

Slovenská firma TAURIS NITRIA spol. s r.o., v Mojmírovciach, je dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti TAURIS a.s. a bola zaregistrovaná v máji 1992. Zameriava sa na výrobu trvanlivých tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. V roku 1996 získala naša spoločnosť ako prvý mäsokombinát na Slovensku Certifikát riadenia kvality EN ISO 9002. V máji 1997 dostala spoločnosť TAURIS NITRIA povolenie vývozu do krajín Európskej únie od Štátnej veterinárnej správy Bratislava so súhlasom centrály v Bruseli pod. č. SK 15.

Slovenská firma TAURIS CASSOVIA s r.o. sa zaoberá najmä maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou. Firma prevádzkuje značkovú maloobchodnú sieť – 63 špecializovaných predajní mäsa a lahôdok na Slovensku.