Vedenie spoločnosti

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Richard Duda

Kontakt na sekretariát generálneho riaditeľa
+421 47 5618201
tauris@tauris.sk

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva: Ing. Vladimír Podolinský PhD.

+421 47 5618288
podolinsky@taurisgroup.sk

Výrobný riaditeľ a člen predstavenstva: Ivan Stanislav

+421 47 5618284
stanislav@taurisgroup.sk

Riaditeľ vnútorného auditu a kontroly a člen predstavenstva: Ing. František Oravkin

oravkin@taurisgroup.sk

Obchodný riaditeľ: Mgr. Mojmír Klešč

+421 47 5618287
klesc@taurisgroup.sk