Vedenie slovenskej spoločnosti Tauris

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Ševčík

Generálny riaditeľ: Ing. Richard Duda

Kontakt na sekretariát generálneho riaditeľa
+421 47 5618201
tauris@tauris.sk

Člen predstavenstva: Zlatica Vanková

+421 47 5618288
vankova@taurisgroup.sk

Finančný riaditeľ: Ing. Vladimír Podolinský PhD.

+421 47 5618288
podolinsky@taurisgroup.sk

Člen predstavenstva, výrobný riaditeľ: Ivan Stanislav

+421 47 5618284
stanislav@taurisgroup.sk

Obchodný riaditeľ: Marek Sagalinec

+421 47 5618287
sagalinec@taurisgroup.sk