Vedenie slovenskej spoločnosti Tauris

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva: Ing. Richard Duda

Kontakt na sekretariát generálneho riaditeľa
+421 47 5618201
tauris@tauris.sk

Riaditeľ stratégie a investície, podpredseda predstavenstva: Ing. Miroslav Mihaliak

+421 47 5618201
mihaliak@taurisgroup.sk

Výrobný riaditeľ, člen predstavenstva: Ivan Stanislav

+421 47 5618284
stanislav@taurisgroup.sk

Riaditeľ vnútorného auditu a kontroly, člen predstavenstva: Ing. František Oravkin

+421 47 5618201
oravkin@ryba.sk

Obchodný riaditeľ: Marek Sagalinec

+421 47 5618287
sagalinec@taurisgroup.sk

Finančný riaditeľ: Ing. Vladimír Podolinský PhD.

+421 47 5618288
podolinsky@taurisgroup.sk