Oznámenia

Oznámenie

  • Je oznámenie, vrátane anonymného oznámenia.
  • Neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Každá osoba je oprávnená podať oznámenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@tauris.sk
  2. Prostredníctvom vyplnenia formulára Oznámenie TAURIS, ktoré nájdete v priloženom PDF

 

 

 

Oznámenie TAURIS