Certifikáty

Snahou slovenskej spoločnosti Tauris je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebiteľov.

Zavedenie systému manažérstva kvality zabezpečuje spoločnosti stabilnú kvalitu finálneho produktu počas celého procesu jeho vzniku, až po jeho výslednú podobu, expedíciu a predaj. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.

HACCP

Výroba mäsových výrobkov v slovenskej spoločnosti TAURIS podlieha prísnemu systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) od roku 1997. Voľný preklad tohto termínu označuje systém, ktorý je založený na preventívnych opatreniach pri výrobe potravín. Tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť potravín. Postupy založené na základoch HACCP Tauris a.s. splnila v plnom rozsahu dňom schválenia 31.3.2004. Dcérska slovenská spoločnosť TAURIS Nitria spol. s r.o. pracuje  v systéme HACCP od roku 1995.

Snahou slovenskej spoločnosti TAURIS je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebivateľov. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.