Certifikáty

Snahou slovenskej spoločnosti TAURIS je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebiteľov.

Zavedenie systému manažérstva kvality zabezpečuje spoločnosti stabilnú kvalitu finálneho produktu počas celého procesu jeho vzniku, až po jeho výslednú podobu, expedíciu a predaj. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.

HACCP

Výroba mäsových výrobkov v slovenskej spoločnosti TAURIS podlieha prísnemu systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) od roku 1997. Voľný preklad tohto termínu označuje systém, ktorý je založený na preventívnych opatreniach pri výrobe potravín. Tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť potravín. Postupy založené na základoch HACCP Tauris a.s. splnila v plnom rozsahu dňom schválenia 31.3.2004. Dcérska slovenská spoločnosť TAURIS Nitria spol. s r.o. pracuje  v systéme HACCP od roku 1995.

Snahou slovenskej spoločnosti TAURIS je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebivateľov. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.

Certifikačný systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikol v roku 1993 z iniciatívy environmentálnych organizácií, obchodníkov s drevom, lesníkov, miestnych obyvateľov a odborov. Výrobok označený logom FSC je pre zákazníkov zárukou, že svojím nákupom podporujú lesné hospodárenie šetrné k prírode a miestnym ľuďom a pomáhajú zabrániť devastácii svetových lesov. Certifikát FSC udeľuje akreditovaná inštitúcia na základe žiadosti a následnej kontroly. Táto certifikácia je platná päť rokov. Podlieha každoročnej kontrole, ktorá sleduje, či vlastníci certifikátov dodržiavajú prísne štandardy