Certifikáty

Snahou slovenskej spoločnosti TAURIS je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebiteľov.

Zavedenie systému manažérstva kvality zabezpečuje spoločnosti stabilnú kvalitu finálneho produktu počas celého procesu jeho vzniku, až po jeho výslednú podobu, expedíciu a predaj. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.

HACCP

Výroba mäsových výrobkov v slovenskej spoločnosti TAURIS podlieha prísnemu systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) od roku 1997. Voľný preklad tohto termínu označuje systém, ktorý je založený na preventívnych opatreniach pri výrobe potravín. Tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť potravín. Postupy založené na základoch HACCP Tauris a.s. splnila v plnom rozsahu dňom schválenia 31.3.2004. Dcérska slovenská spoločnosť výrobná prevádzka Mojmírovce pracuje  v systéme HACCP od roku 1995.

Snahou slovenskej spoločnosti TAURIS je dodržanie vysokého štandardu pre kvalitu a bezpečnosť svojich produktov, tým sa tiež zvyšuje dôvera obchodných partnerov a spotrebivateľov. Na bezpečnosť potravín dozerá systém HACCP, ktorý je zavedený vo všetkých prevádzkach.

IFS Food Standard je medzinárodne uznávaný štandard a patrí pod  GFSI (Global Food Safety Initiative) uznávaný štandard pre audit výrobcov potravín na celom svete. Dôraz sa kladie na bezpečnosť potravín a kvalitu procesov a produktov. Týka sa to potravinárskych spoločností a spoločností, ktoré balia voľne ložené potravinárske výrobky. Takisto  platí, aj pre produkty „spracované“ alebo keď existuje riziko kontaminácie produktu počas primárneho balenia. Norma je dôležitá pre všetkých výrobcov potravín, najmä pre tých, ktorí vyrábajú privátne značky, keďže obsahuje množstvo požiadaviek súvisiacich s dodržiavaním špecifikácií zákazníka.

IFS Food bol vyvinutý s plnou a aktívnou účasťou certifikačných orgánov, maloobchodníkov, potravinárskeho priemyslu a spoločností poskytujúcich stravovacie služby.