Zodpovednosť počas COVID

Zodpovednosť počas COVID

Hneď od začiatku vyhlásenie pandémie koronavírusu sa TAURIS Group zodpovedne postavilo k dodržiavaniu opatrení. Zdravie zamestnancov bolo u nás vždy dôležité, či už pred nástupom do zamestnania, počas neho ale aj po ňom. Spolupracujeme so silným partnerom v oblasti pracovnej zdravotnej služby – ProCare, ktorý našim zamestnancom poskytuje prvotriedne zdravotné služby.

Niektoré opatrenia týkajúce sa koronavírusu sme dokonca preventívne zaviedli ešte predtým, ako boli vyhlásené vládou SR. Na všetkých prevádzkach spoločností tvoriacich TAURIS Group dbáme na bezpečnosť našich zamestnancov ale aj našich zákazníkov. Počínajúc meraním teploty pri vstupe do prevádzok, nosením rúšok, dodržiavaním odstupov až po kvalitnú dezinfekciu sa nám darí udržiavať počty pozitívnych prípadov na minime. Samozrejme, súkromný život našich zamestnancov už úplne ovplyvňovať nevieme, takže pozitívne prípady sa vyskytnú aj u nás. Avšak zisťovaním úzkych kontaktov a okamžitými preventívnymi akciami sa nám darí nešíriť ochorenie v rámci pracovísk.

Neobľúbenú agendu koronavírusu, jeho opatrení má v TAURIS Group pod palcom oddelenie ľudských zdrojov. Jeho zamestnanci každý deň monitorujú aktuálnu situáciu na Slovensku a vydávajú interné usmernenia. Do dnešného dňa bolo celkovo vydaných 139 opatrení, ktoré usmerňujú aktuálne dianie na Slovensku, vysvetľujú a pomáhajú pochopiť našim zamestnancom niekedy protichodné vyjadrenia, ktoré počúvajú v správach.