TAURIS: VÝROBA IDE V ŠTANDARDNOM REŽIME. AJ VĎAKA TESTOVANIU

TAURIS: VÝROBA IDE V ŠTANDARDNOM REŽIME. AJ VĎAKA TESTOVANIU

V závodoch patriacich do holdingu ECO – INVESTMENT a.s. pravidelne testujú zamestnancov anitgénovými aj PCR testami s cieľom zabrániť šíreniu vírusu COVID - 19 a chrániť zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

 „Tento postup sa nám osvedčil a budeme v ňom pokračovať až do momentu, kým nebudeme mať zaočkované potrebné množstvo zamestnancov,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo. „Vzhľadom k týmto opatreniam, sa nám podarilo úspešne udržať všetky naše závody v prevádzke a plniť dodávky podľa potrieb našich zákazníkov,“ dodal Milan Fiľo.

Na Slovensku sú súčasťou holdingu, ktorý má takmer 8 000 zamestnancov, spoločnosti MONDI SCP v Ružomberku, SHP Group a.s. so závodmi v Harmanci a v Slavošovciach, Harmanec – Kuvert, ktorý má výrobné závody v Brezne a na Myjave a tiež jednotka v mäsopriemysle Tauris Group a.s. s výrobou v Rimavskej Sobote a v Košiciach.

Závody výrobcu Tauris Group, jedného z najväčších producentov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku, vnímajú situáciu okolo nákazy veľmi citlivo, preto sa na ňu zodpovedne pripravili. „Uvedomujeme si zodpovednosť za plynulé zásobovanie Slovenska práve v týchto časoch. Ale zároveň aj riziko, ktoré stojí na našich zamestnancoch a ich zdraví. Zamestnávame viac ako 1600 ľudí, preto ich bezpečnosť a bezpečnosť výroby je v tomto období kľúčová,“ hovorí Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group. Pravidelné testovanie, ochranné odevy, respirátory, hygienické slučky pred vstupom do výrobnej časti či dezinfekcie rúk a rukavíc sú každodennou súčasťou výroby. „V tomto smere sme netrpeli nedostupnosťou ochranných či dezinfekčných pomôcok. Sprísnené opatrenia vedenie holdingu prijalo už vo februári a platia pre všetkých zamestnancov. Berú ich s veľkým rešpektom najmä z dôvodu, že chápu, v akom odvetví pracujú a že ide o dôležitú prevenciu,“ vysvetľuje Richard Duda.

 

Okrem rozšírenia prísnych hygienických opatrení z výroby aj na ostatných pracovníkov a dodávateľov prijalo vedenie spoločnosti zásadné kroky s cieľom vylúčiť riziko prerušenia výroby v niektorom zo závodov. „Od marca pracujú výroby v závodoch Tauris a RYBA Košice v dištančných režimoch. Sú rozdelené na tri plne funkčné pracovné celky, ktoré sa vzájomne nestretnú. V prípade karantény jedného z nich sa nenaruší celkový chod a funkčnosť jednotlivých divízií,“ uvádza Richard Duda.