DANUBIUS GASTRO 2017

DANUBIUS GASTRO 2017

Spoločnosť  TAURIS, a.s. sa prezentuje na významnom podujatí, ako je potravinársky veľtrh Danubius Gastro 2017. 
Zúčastňujeme sa v rámci skupiny TAURIS Group so spolu vystavovateľom RYBA Košice. Neustálou snahou 
spoločnosti TAURIS, a.s. je dodržiavať vysoký štandard kvality našich produktov a tým zvyšovať dôveru obchodných 
partnerov a spotrebiteľov. Práve z tohto dôvodu chceme ako jeden z popredných spracovateľov mäsa na Slovensku 
prezentovať svoje výrobky a ich chuť kvality a tradície.
Pozývame vás do expozície TAURIS Group ochutnať tradičné výrobky ako aj novinky v rámci našej premiéry na veľtrhu.