Personální politika

Hodnota lidské práce má pro slovenskou společnost Tauris velký význam. Největší konkurenční výhodu v dnešní době představuje postoj vlastních zaměstnanců k podniku a k vlastní práci.

Strategický cíl v personální politice na úrovni jednotlivce tvoří soubory hodnot, postojů a chování při optimálním využití znalostí a dovedností. Strategický cíl na úrovni skupin tvoří formy komunikace a řízení, spolupráce a spoluodpovědnosti, které vedou k dosahování pracovních výsledků.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Slovenská společnost Tauris považuje systematické profesní vzdělávání a výchovu zaměstnanců za trvalou konkurenční výhodu.

Vzdělávání je vzhledem k předmětu podnikání a současně požadavkům zaměřeno na:

 • zdokonalování schopností vedoucích zaměstnanců ve vedení lidí, při uplatnění nástrojů moderního řízení lidských zdrojů,
 • komunikační techniky, manažerské zručnosti,
 • odborné schopnosti specialistů,
 • jazykovou přípravu, evropské hygienické normy,
 • zpracování podpůrných projektů pro pomoc z fondů EU a moderní informační systémy

PÉČE O ZAMĚSTNANCE

Péče o zaměstnance je zahrnuta v sociálním programu společnosti. Kromě sociálních výhod vyplývajících ze zákonných opatření zajišťuje společnost další výhody nad jejich rámec ze sociálního fondu, resp. ze zisku společnosti. Týká se to následujících oblastí:

 • příspěvek na stravování v závodní jídelně,
 • rehabilitace (masážní služby),
 • poskytování finančních půjček,
 • odměňování zaměstnanců při životním jubileu a odchodu do důchodu,
 • částečná úhrada cestovného,
 • odškodňování při pracovních úrazech,
 • rehabilitační pobyty,
 • doplňkové důchodové pojištění.

NADSTANDARDNÍ SOCIÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI

 • mzdové příplatky za práci přesčas, svátek a ztížené pracovní prostředí,
 • věrnostní odměny,
 • vánoční odměna,
 • kulturní a sportovní akce,
 • příplatek za nízkou pracovní neschopnost.

Konečným cílem uplatnění sociálního programu je postupné vytvoření maximálních podmínek pro stimulaci a stabilizaci vlastních zaměstnanců, zvyšování pracovní výkonnosti, pocitu vlastní úspěšnosti a vztahu ke společnosti.

 

Kontakt: personální oddělení

personalne@tauris.sk

+421 47 5618278