Hodnoty společnosti

​Smysl své existence vidíme v reagování a orientování se na specifický požadavek základní lidské potřeby – vyváženou výživu. K ní se chceme v první řadě kvalifikovaně vyjadřovat, formovat postoje okolí a následně tomu přizpůsobovat svůj produktový mix.

Jsme zodpovědní hospodáři uvědomující si závislost na přírodě, z čehož odvozujeme i náš ekologický a humánní vztah k ní. Jsme dravá, odvážná a koncepční firma akceptující právo na omyl. Jako silná a harmonická společnost s vyhraněnou identitou chceme aktivně ovlivňovat potravinářský trh.

Naše cíle korespondují se společnou zemědělskou politikou Evropské unie. Za primární považujeme intenzivní zvyšování hodnoty firmy při jejím současném profilování se jako dobrý občan. Výsledkem je orientační schopnost naší firmy a dynamika neustálého hledání nových začátků v celém spektru jejího života.