Historie společnosti

1461
Barbora Rozhanovská, vdova po Ladislavovi de Zechen, vyhovuje v listině žádosti rimavskosobotských řezníků a dává jim privilegium na mlýn u řeky Rimava. Mlýn se stal na několik století městskými jatkami.

1977
Městská jatka nahradil nový masokombinát, který byl začleněn jako závod do státního podniku Stredoslovenský masový priemysel, Zvolen.

1992
Společnost TAURIS, a.s., vznikla privatizací státního podniku Mäsový priemysel. Vstup NITRIA Mojmírovce do společnosti TAURIS.

1993
Svou historii začíná síť prodejen TAURIS Cassovia.

2007
Vlastníkem společnosti se stává společnost Eco Invest, která zároveň vstoupila do dalších masokombinátů (Mäsospiš s.r.o., Spišská Nová Ves) a vytvořila se skupina Tauris Group. Další dceřinou společností skupiny Tauris Group se stává NOEMA.

2016
Potravinářskou skupinu posiluje vstup společnosti RYBA Košice.

2021
Sloučení společností RYBA Košice spol. s r. o., TAURIS Cassovia, s. r. o., TAURIS NITRIA spol. s r.o., CALMAR spol. s r.o. se společností TAURIS, a.s. Důvodem sloučení společností je vytvoření efektivního výrobce a distributora masných a rybích produktů, optimalizace řídicích a jiných procesů a v neposlední řadě vyšší transparentnost skupiny vůči externím partnerům. Sloučení nabylo právní účinnosti k datu 01. 11. 2021. Výrobní portfolio, produktové značky, logotypy a ochranné známky společnosti RYBA Košice spol. s r.o., TAURIS Cassovia, s.r.o., TAURIS Nitria spol. s r.o. a CALMAR spol. s r.o. zůstávají nadále v platnosti a beze změny. Vlastníkem všech produktových značek a ochranných známek se dnem sloučení stala společnost TAURIS, a.s.