Certifikáty

Snahou slovenské společnosti TAURIS je dodržení vysokého standardu pro kvalitu a bezpečnost svých produktů, tím se také zvyšuje důvěra obchodních partnerů a spotřebitelů.

Zavedení systému managementu kvality zajišťuje společnosti stabilní kvalitu finálního produktu během celého procesu jeho vzniku, až po jeho výslednou podobu, expedici a prodej. Na bezpečnost potravin dohlíží systém HACCP, který je zaveden ve všech provozech.

HACCP

Výroba masných výrobků ve slovenské společnosti TAURIS podléhá přísnému systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) od roku 1997. Volný překlad tohoto termínu označuje systém, který je založen na preventivních opatřeních při výrobě potravin. Tím se zajišťuje zdravotní nezávadnost potravin. Postupy založené na základech HACCP Tauris, a. s., splnila v plném rozsahu dnem schválení 31. 3. 2004. Dceřiná slovenská společnost výrobní provoz Mojmírovce pracuje v systému HACCP od roku 1995.

Snahou slovenské společnosti TAURIS je dodržení vysokého standardu pro kvalitu a bezpečnost svých produktů, tím se také zvyšuje důvěra obchodních partnerů a spotřebitelů. Na bezpečnost potravin dohlíží systém HACCP, který je zaveden ve všech provozech.

IFS Food Standard je mezinárodně uznávaný standard a patří pod GFSI (Global Food Safety Initiative) uznávaný standard pro audit výrobců potravin na celém světě. Důraz se klade na bezpečnost potravin a kvalitu procesů a produktů. Týká se to potravinářských společností a společností, které balí volně ložené potravinářské výrobky. Rovněž platí i pro produkty „zpracované“ nebo když existuje riziko kontaminace produktu během primárního balení. Norma je důležitá pro všechny výrobce potravin, zejména pro ty, kteří vyrábějí privátní značky, jelikož obsahuje řadu požadavků souvisejících s dodržováním specifikací zákazníka.

IFS Food byl vyvinut s plnou a aktivní účastí certifikačních orgánů, maloobchodníků, potravinářského průmyslu a společností poskytujících stravovací služby.