Vedenie slovenskej spoločnosti Tauris

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Ševčík

Generálny riaditeľ: Ing. Richard Duda

Kontakt na sekretariát generálneho riaditeľa
+421 47 5618201
tauris@tauris.sk

Finančný riaditeľ, člen predstavenstva: Zlatica Vanková

+421 47 5618288
vankova@taurisgroup.sk

Výrobný riaditeľ, člen predstavenstva: Ivan Stanislav

+421 47 5618284
stanislav@taurisgroup.sk

Obchodný riaditeľ: Marek Sagalinec

+421 47 5618287
sagalinec@taurisgroup.sk