Kariéra a ponuka pracovných miest

„Aké sú hlavné dôvody, ktoré Vám pomôžu pri rozhodnutí zamestnať sa v slovenskej spoločnosti TAURIS?“

Pracovné miesta nájdete nižšie na tejto stránke

  • Skupina podnikov Tauris patrí k špičke výrobcov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku
  • Lokálna pôsobnosť podnikov – Rimavská Sobota a Mojmírovce pri Nitre
  • Dôraz na rozvoj manažérskych zručností a permanentný odborný rast svojich zamestnancov
  • Náročné kritériá na odbornosť výrobného procesu a profesionálny prístup k pracovným povinnostiam
  • Pracovné uplatnenie aj pre absolventov odborných škôl

 

 

Ponuka - voľné pracovné miesta:

 

Voľné pracovné pozície za TAURIS, a.s. Prevádzkáreň Podskala 1 - Spišská Nová Ves - kliknite TU

 

Voľné pracovné pozície za TAURIS Cassovia, s.r.o. - kliknite TU

 

 

Pracovné pozície u ktorých je požiadavka na príslušné odborné vzdelanie, sú obsadzované len pri splnení tejto požiadavky. V mieste sídla spoločnosti sú príslušné stredné školy, ktoré pripravujú odborníkov podľa požiadaviek spoločnosti. Študenti zväčša absolvujú odbornú prax priamo vo výrobnom procese v spoločnosti.

Nižšie uvádzame kontaktné údaje personálneho oddelenia centrály TAURIS, a.s. Rimavská Sobota:

e-mailom

personalne@tauris.sk

telefonicky

047/ 5618278

poštou

TAURIS, a.s., Personalistika
Potravinárska 6
P.O.BOX 174
979 01 Rimavská Sobota


Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uchádzač o zamestnanie, zaslaním Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách v informačnom systéme v našej spoločnosti. Tieto  údaje môžu byť spracovávané výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí obdobia 3 rokov budú údaje skartované.