Dcérske Spoločnosti

TAURIS NITRIA spol. s r.o.

Cintorínska ulica 1718/39
951 15 okres Nitra

+421 37 779 84 73

taurisnr@tauris-nitria.sk


IČO: 31414206

DIČ: 2020409028

IČ DPH: SK2020409028

Spoločnosť je zapísaná v OR, Okresného súdu Nitra v odd.Sro vo vlož.634/N dňa 26.05.1992 Ev.č.v. pre ŠVPS SR: 1384/02 RP