Dcérske Spoločnosti

TAURIS Cassovia, s.r.o.

Potravinárska 6
979 01 Rimavská Sobota

+421 905 427 501

info@masiarstvoubyka.sk

www.masiarstvoubyka.sk


IČO: 00697893

DIČ: 2020483993

IČ DPH: SK2020483993

Spoločnosť je zapísaná v OR, Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vl.č. 16665/S