Podávanie oznámení

Oznámenie

- je oznámenie vrátane anonymného oznámenia

- neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Každá osoba je oprávnená podať oznámenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

1. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre TAURIS, a.s. Oznamenie.doc alebo Oznamenie.pdf .  

1a. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@tauris.sk

 

2. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre TAURIS NITRIA spol. s r. o. Oznamenie.doc alebo Oznamenie.pdf

2a. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@tauris-nitria.sk

 

3. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre RYBA Košice, spol. s r.o. Oznamenie.doc alebo Oznamenie.pdf

3a. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@ryba.sk

 

4. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre TAURIS Cassovia, s.r.o. Oznamenie.doc alebo Oznamenie.pdf

4a. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@masiarstvoubyka.sk

 

5. prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára pre CALMAR spol. s r.o. Oznamenie.doc alebo Oznamenie.pdf

5a. prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu oznamenia@calmar.sk