Kariéra a ponuka pracovných miest

„Aké sú hlavné dôvody, ktoré Vám pomôžu pri rozhodnutí zamestnať sa v slovenskej spoločnosti TAURIS?“

Pracovné miesta nájdete nižšie na tejto stránke

 • Skupina podnikov Tauris patrí k špičke výrobcov mäsa a mäsových výrobkov na Slovensku
 • Lokálna pôsobnosť podnikov – Rimavská Sobota a Mojmírovce pri Nitre
 • Dôraz na rozvoj manažérskych zručností a permanentný odborný rast svojich zamestnancov
 • Náročné kritériá na odbornosť výrobného procesu a profesionálny prístup k pracovným povinnostiam
 • Pracovné uplatnenie aj pre absolventov odborných škôl

Pracovné pozície TH zamestnancov sú obsadzované výlučne na základe konkurzného konania. Príslušné pracovné pozície majú definované kvalifikačné, odborné a osobnostné podmienky. Plnenie týchto požiadaviek je predmetom osobného rozvoja zamestnanca, ktoré je pravidelne hodnotené v rámci hodnotenia pracovného výkonu.

Pracovné pozície R, u ktorých je požiadavka na príslušné odborné vzdelanie, sú obsadzované len pri splnení tejto požiadavky. V mieste sídla spoločnosti sú príslušné stredné školy, ktoré pripravujú odborníkov podľa požiadaviek spoločnosti. Študenti zväčša absolvujú odbornú prax priamo vo výrobnom procese v spoločnosti.

V prípade záujmu kontaktujte personálne oddelenie spoločnosti TAURIS.

e-mailom

personalne@tauris.sk

telefonicky

047/ 5618278

poštou

TAURIS, a.s., Personalistika
Potravinárska 6
P.O.BOX 174
979 01 Rimavská Sobota

 

Ponuka - voľné pracovné miesta

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov

 • Miesto výkonu práce: Myjava, Viestová 5 (Obchodné priestory TESCO)
 • Počet pracovných miest: 1
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

 

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov

 • Miesto výkonu práce: Stará Turá, SNP 111 (Obchodné priestory TESCO)
 • Počet pracovných miest: 1
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

 

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov - Vedúci predajne

 • Miesto výkonu práce: Krompachy, Mlynská 2
 • Počet pracovných miest: 1
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente. Objednávanie tovaru, prebierka a príjem tovaru, uzávierky.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

 

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov

 • Miesto výkonu práce: Bánov, Obchodná 39
 • Počet pracovných miest: 2
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: 23.11.2017
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

 

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov - Vedúci a zástupca vedúceho predajne mäsa a mäsových výrobkov

 • Miesto výkonu práce: Bratislava, Bzovícka 3249/38(V priestoroch supermarketu TESCO)
 • Počet pracovných miest: 3
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente. Vedúci a zástupca vedúceho: Predaj, objednávanie tovaru, prebierka a príjem tovaru, uzávierky.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy. Príplatky pre vedúceho predajne a zástupcu vedúceho.
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

Pracovná pozícia: Predavač mäsa a mäsových výrobkov

 • Miesto výkonu práce: Bardejov, Štefániková 3957 (Nákupné centrum TESCO)
 • Počet pracovných miest: 1
 • Náplň práce: Predaj mäsa a mäsových výrobkov a doplnkového tovaru konečnému zákazníkovy. Udržiavanie hygieny predaja a skladovania potravín. Dodržiavanie doby spotreby potravín, informovanie zákazníkov o predávanom sortimente.
 • Druh pracovného úväzku: Na dobu určitú (po roku možnosť na dobu neurčitú)
 • Termín nástupu: Ihneď
 • Platobné podmienky: Mzda dohodou + motivačné zložky mzdy
 • Požadované vzdelanie: Uprednostnené vzdelanie - Nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo.  Stredné a úplne stredné odborné vzdelanie v odbore Potravinárstvo. Vyhovujúce vzdelanie - Stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie
 • Požiadavky na zamestnanca: Zdravotná spôsobilosť na prácu v Potravinárstve, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnej činosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín (hygienické minimum) - možnosť získania osvedčenia počas pracovného pomeru.
 • Ďalšie požiadavky: Spoľahlivosť, Komunikatívnosť, Záujem o prácu
 • Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Svoje životopisy zasielajte na e-mailovú adresu:

mzdovauctaren@tauriscassovia.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uchádzač o zamestnanie, zaslaním Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách v informačnom systéme v našej spoločnosti. Tieto  údaje môžu byť spracovávané výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí obdobia 3 rokov budú údaje skartované.